Σημαντική αύξηση στο ποσοστό των επιχειρήσεων που έπεσαν θύμα παραβίασης δεδομένων με κόστος άνω του ενός εκατ. δολαρίων κατέγραψε η έρευνα Global Digital Trust Insights της PwC, με το σχετικό ποσοστό να εκτινάσσεται σε 36% έναντι 27% έναν χρόνο νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα που διεξήχθη μεταξύ 3.800 επικεφαλής επιχειρήσεων και κορυφαίων στελεχών τεχνολογίας σε 71 χώρες, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν την άνοδο του Generative AI με ένα μείγμα σκεπτικισμού και ενθουσιασμού.

Παράλληλα, πολλές επιχειρήσεις αυξάνουν σημαντικά τις επενδύσεις τους στην κυβερνοασφάλεια, προκειμένου να προστατευθούν από κυβερνοεπιθέσεις. Μεταξύ των κορυφαίων επιχειρήσεων, υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την άνοδο του Generative AI (GenAI), καθώς σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Συγχρόνως, τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων σε κορυφαίες θέσεις επιχειρήσεων εξέφρασαν ενθουσιασμό για τις δυνατότητες του GenAI: το 77% συμφώνησε ότι «το Generative AI θα βοηθήσει τον οργανισμό μας να αναπτύξει νέους επιχειρηματικούς τομείς εντός των επόμενων τριών ετών» και το 74% συμφώνησε ότι «η προσωπική χρήση του Generative AI από τους εργαζόμενους θα οδηγήσει σε απτές αυξήσεις στην παραγωγικότητά τους μέσα στους επόμενους 12 μήνες».