Το Efood, ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες διανομέων στην ελληνική αγορά, καταγράφει κάθε μήνα τον βαθμό ικανοποίησής τους για τη συνεργασία τους με την εταιρεία, μέσω σχετικής έρευνας. Οι διανομείς του Efood συμμετέχουν κάθε μήνα στην έρευνα ικανοποίησης της συνεργασίας τους, βάσει της οποίας το Efood αναδεικνύεται στις πρώτες θέσεις πανευρωπαϊκά, βάσει του βαθμού αξιολόγησης.

Ειδικότερα, για την περίοδο του Μαρτίου – Μαΐου, το 81% των διανομέων του κατέγραψαν την υψηλότερη κλίμακα ικανοποίησης (7-10/10), με την ελευθερία και την ευελιξία (28%), τη συνέπεια πληρωμών και τις συνολικές αποδοχές (36%) καθώς και τη συνολική συνεργασία με τους καταναλωτές, τα εστιατόρια και τη λειτουργία της πλατφόρμας (25%), να αποτελούν τους βασικούς παράγοντες θετικής αξιολόγησης της συνεργασίας τους με το Efood.

Με τη συμμετοχή στην έρευνα ικανοποίησης τους τελευταίους μήνες να ξεπερνά τους 2.000 διανομείς, οι διανομείς αξιολογούν τη συνεργασία τους με το Efood συνολικά θετικά, με αντίστοιχα ποσοστά σε όλα τα μοντέλα συνεργασίας, ενώ 2 στους 3 διανομείς το προτείνουν ως τον ιδανικό εργοδότη διανομέων.