Με βασικό θέμα την ανάδειξη πρακτικών μεθόδων αξιοποίησης των καταιγιστικών αλλαγών ως ώθηση μεταμόρφωσης και εξέλιξης στη ζωή των ανθρώπων και τίτλο «Turning Points to Breakthroughs», διεξήχθη το 7ο WIB Forum του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου.

Σε αυτό συμμετείχαν ομιλητές από την Ελλάδα και διεθνώς, οι οποίοι παρουσίασαν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για το πώς οι πολλαπλές καμπές μπορούν να χτίσουν την εσωτερική ανθεκτικότητα και τη δύναμη του θετικού μετασχηματισμού.

Στην έναρξη του Forum, ο Προέδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Νικόλαος Μπακατσέλος, υπογράμμισε ότι «το μόνο σταθερό στη ζωή είναι η αλλαγή». Ένα συνολικό συμπέρασμα δε ήταν πως η βασικότερη αλλαγή αφορά στην αλλαγή νοοτροπίας και οπτικής, και αυτή είναι που οδηγεί σε μεταβάσεις που εξελίσσουν και ωθούν μπροστά.