Στην επέκταση της συνεργασίας τους προχωρούν η Ogilvy και η MSD Ελλάδος, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας στον τομέα του Customer Relationship Marketing (CRM). Συγκεκριμένα, η Ogilvy θα αποτελέσει στρατηγικό συνεργάτη της ομάδας ψηφιακού μετασχηματισμού της MSD Ελλάδος, παρέχοντας ψηφιακές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται υπηρεσίες ανάπτυξης και χρήσης της CRM πλατφόρμας της MSD Ελλάδος.

Άλλωστε, όπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα στρατηγικής για την MSD Ελλάδος, επενδύοντας σε έμψυχο εξειδικευμένο δυναμικό, καθώς και σε καινοτόμες λύσεις, συστήματα και πλατφόρμες, με γνώμονα την προσωποποιημένη επικοινωνία και τη διαρκή βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επαγγελματιών υγείας.