Για την καμπάνια του 9ου κύκλου egg

Η Performance Marketing ομάδα της Ogilvy αξιοποίησε, πρώτη στην Ελλάδα, όπως επισημαίνει, τα YouTube audio ads στον λογαριασμό της Eurobank για την καμπάνια του 9ου κύκλου του egg. Πρόκειται για ένα 15 seconds ad format στο περιβάλλον του YouTube, το οποίο δίνει έμφαση στο voice over, με σκοπό να «πιάσει» τους χρήστες, οι οποίοι καταναλώνουν μουσικό περιεχόμενο και podcasts στο background. Η παράλληλη χρήση video και audio ads στο περιβάλλον του YouTube, η οποία εφαρμόστηκε στην καμπάνια του egg, προσέφερε επαυξημένο reach και κατανάλωση περιεχομένου με το κατάλληλο ad format, δημιουργώντας μια tailormade εμπειρία στον δέκτη.