Σύμφωνα με την παγκόσμια μελέτη Wellness Gap

Η Ogilvy εκπόνησε τη μελέτη Wellness Gap, η οποία ποσοτικοποιεί το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών που έχουν οι καταναλωτές από τα brands στον τομέα της ευεξίας και το πώς οι ίδιοι κρίνουν τον τρόπο που αυτά ανταποκρίνονται, σε επτά τομείς: φαγητό, snacks, φροντίδα δέρματος, αερομεταφορές, ξενοδοχεία, αυτοκίνητο και τραπεζικός τομέας. H Ogilvy εξέτασε 7.000 καταναλωτές από 14 χώρες σε 4 ηπείρους, τον Απρίλιο του 2020, ώστε να αποκτήσει στοιχεία για το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την ευεξία και να βοηθήσει τους επαγγελματίες του marketing να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Σύμφωνα με την έρευνα, το 80% των ανθρώπων θέλουν να βελτιώσουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία, 75% πιστεύουν ότι τα brands μπορούν να κάνουν περισσότερα για την ευεξία των καταναλωτών και μόνο 46% νιώθουν ότι τα brands θέτουν την ευεξία των καταναλωτών ως προτεραιότητα. «Η μελέτη αναδεικνύει δύο νέες διαστάσεις της ευεξίας.

Ο σύγχρονος καταναλωτής δεν μπορεί να αισθάνεται σωματικά και ψυχικά υγιής, αν η κοινωνία, στην οποία ζει, δεν υποστηρίζει την ευεξία του ή, αν τα brands που εμπιστεύεται, δεν υπηρετούν έναν υψηλό σκοπό που μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Η νέα, πιο συλλογική έννοια της ευεξίας αφορά όλες τις πτυχές της ζωής και, γι’ αυτό, μπορεί να οδηγήσει τα brands σε πιο ουσιαστική και εξατομικευμένη σύνδεση με τους καταναλωτές», σχολιάζει η Μαρία Τζελέπη, General Manager, PR&I and Head of Health & Wellness Practice, Ogilvy Greece.