Η Χριστουγεννιάτικη καμπάνια του Γερμανού εστιάζει στην «τρέλα» που μας πιάνει, όταν ανοίγουμε ένα δώρο τεχνολογίας.