Στον «αέρα» βρίσκεται η 360° καμπάνια της Ogilvy για το νέο προϊόν της Cosmote, Business Double Play Internet Backup. Η τηλεοπτική ταινία περιγράφει όλα τα πράγματα, στα οποία θα πρέπει να ανταποκριθεί μια εταιρεία, κατά τη λειτουργία της. Όλα εκτός από την υποστήριξη του internet, την οποία αναλαμβάνει η νέα υπηρεσία. Η καμπάνια αναπτύσσεται σε τηλεόραση, καταχωρίσεις κ.ά, σε παραγωγή της Foss και σκηνοθεσία Mπ. Μακρίδη.