Τη δημιουργία ενός πλήρους οδηγού τηλεργασίας για λογαριασμό του ΣΕΒ σχεδίασε και υλοποίησε η Interweave, μέσα στο πλαίσιο της δράσης της για ενίσχυση των πρωτοβουλιών που προωθούν καινοτόμες λύσεις, παρέχοντας στήριξη στην κοινωνία υπό το καθεστώς της κρίσης του Covid-19.

Δημιούργησε και σχετικό social media διαδραστικό υλικό.

Τη δημιουργία ενός πλήρους οδηγού τηλεργασίας για λογαριασμό του ΣΕΒ σχεδίασε και υλοποίησε η Interweave, μέσα στο πλαίσιο της δράσης της για ενίσχυση των πρωτοβουλιών που προωθούν καινοτόμες λύσεις, παρέχοντας στήριξη στην κοινωνία υπό το καθεστώς της κρίσης του Covid-19.

Με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των επιχειρήσεων από την εργασία στον χώρο απασχόλησης στην τηλεργασία, ο οδηγός αποτυπώνει με δημιουργικό και εύληπτο τρόπο τις παραμέτρους που ορίζουν το πλαίσιο της τηλεργασίας, μαζί με τις προκλήσεις που το συνοδεύουν – αναλύοντας παράλληλα και τα βήματα για αποτελεσματική τηλεργασία, προς όφελος της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων. Για την περαιτέρω ενίσχυση του μηνύματος, η Interweave δημιούργησε επιπλέον διαδραστικό υλικό για την επικοινωνία της εν λόγω πρωτοβουλίας του ΣΕΒ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.