Οδηγό για τη διασφάλιση ότι οι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί που κάνουν τα brands κατά την επικοινωνία τους είναι αξιόπιστοι εξέδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δια-φημιζομένων (WFA). Με τίτλο The Global Guidance on Environmental Claims αποτελεί την πρώτη παγκόσμια πρωτοβουλία καθοδήγησης σε αυτό το πολυδιάστατο πεδίο.

Η WFA συνεργάστηκε με το International Council for Advertising Self-Regulation (ICAS), τη European Advertising Standards Alliance (EASA) και τη βρετανική ASA και προχώρησε σε μια διαδικασία αξιολόγησης με διαφημιστικούς φορείς από διάφορες χώρες. Ο οδηγός εντοπίζει 6 βασικούς κανόνες που θα βοηθήσουν τα brands να αποφύγουν να κατηγορηθούν για greenwashing, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, προβλέπουν τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένων στοιχείων που υποστηρίζουν τους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, παροχή πρόσβασης σε σχετικές πληροφορίες, συνεκτίμηση ολόκληρου του κύκλου ζωής των προϊόντων και αναφορά των στοιχείων που ορίζονται από τις ρυθμιστικές αρχές.

Τον οδηγό συνοδεύει νέα έρευνα της WFA σύμφωνα με την οποία το 64% των brands που υπέγραψαν την πρωτοβουλία Planet Pledge έχει πλέον ορίσει standards διασφάλισης της αξιοπιστίας των περιβαλλοντικών ισχυρισμών, ενώ το 72% επιθυμεί υψηλότερα επίπεδα ρύθμισης του πεδίου. Σημειώνεται ότι ήδη 27 brands έχουν ήδη δεσμευθεί να ακολουθήσουν τον οδηγό.

(Πηγή: TheDrum)