Τον νέο οδηγό καλών πρακτικών στο πλαίσιο της συνεργασίας διαφημιστών και media agencies κυκλοφόρησε η Incorporated Society of British Advertisers (ISBA), φορέας που εκπροσωπεί πάνω από 3.000 advertisers στη Βρετανία, σε συνεργασία με την ID Comms. Ο οδηγός με τίτλο «Best Practice in Media Agency Management Guidelines» προτείνει έξι πεδία-κλειδί, στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν οι διαφημιστές, προκειμένου να αποκομίσουν το καλύτερο value και τα καλύτερα αποτελέσματα από τη συνεργασία τους με τα media agencies.

Συγκεκριμένα, τα brands πρέπει να εξασφαλίζουν ότι όλοι εμπλεκόμενοι είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένοι ως προς τους media στόχους τους, να επιλέγουν τους κατάλληλους συνεργάτες και να διατυπώνουν με διαφάνεια τους όρους της σχετικής συμφωνίας. Επίσης, προτείνει να προσφέρουν ικανοποιητικές αμοιβές στα συνεργαζόμενα agencies, να επικοινωνούν με σαφήνεια τους στόχους και τη στρατηγική τους και να καλλιεργούν μια σχέση ειλικρίνειας και διαφάνειας μαζί τους.

(Πηγή: Warc)