Οδηγό για την αντιμετώπιση ζητημάτων διαφορετικότητας και εκπροσώπησης στο οικοσύστημα των media παρουσίασε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζόμενων (WFA). Η πρωτοβουλία αναπτύχθηκε από την ομάδα Διαφορετικότητας της WFA με την υποστήριξη της GARM (Global Alliance for Responsible Media) και καλύπτει θέματα από το audience planning μέχρι τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας. Ο οδηγός αναδεικνύει 4 βασικά σημεία όπου μπορεί να υπάρξουν προκαταλήψεις και προτείνει τρόπους υπέρβασής τους.

Το πρώτο αφορά το audience planning, όπου προβλέπεται η διασφάλιση διαφορετικότητας και συμπερίληψης σε επίπεδο κοινού στο στάδιο του planning. Η υποστήριξη διαφορετικών φωνών και η οικοδόμηση συνεργασιών με μοναδικούς publishers είναι ένας ακόμη τομέας, ενώ η συνειδητή εξισορρόπηση brand safety και συμπερίληψης αποτελεί μία ακόμη οδηγία.

Τέλος, εστιάζει στη μέτρηση της επιτυχίας, προτρέποντας τα brands να μετρούν όλα τα κοινά δίκαια και να επενδύουν στην έρευνα. Σε κάθε τμήμα της διαδικασίας media planning και buying παρέχονται παραδείγματα από brands, μαζί με insights από μέλη της GARM, μεταξύ των οποίων Diageo, GSK, Reckitt και Google.

(Πηγή: WARC)