Αξιοποιώντας τη μακρά εμπειρία της στην Ασία, τόσο από την εξέλιξη του COVID-19 όσο και απ’ την παλαιότερη κρίση του ιού SARS, η Ogilvy εκπόνησε μελέτη με πολύτιμα συμπεράσματα για να βοηθήσει τα businesses και τα brands να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα.

«Οι μάρκες που προσαρμόζονται γρήγορα και επενδύουν στρατηγικά θα ανακάμψουν ταχύτερα», αναφέρει.

Αξιοποιώντας τη μακρά εμπειρία της στην Ασία, τόσο από την εξέλιξη του COVID-19 όσο και απ’ την παλαιότερη κρίση του ιού SARS, η Ogilvy εκπόνησε μελέτη με πολύτιμα συμπεράσματα για να βοηθήσει τα businesses και τα brands να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητα. Κεντρικό σημείο της μελέτης είναι η ανάδειξη της σημασίας σχεδιασμού και υλοποίησης σε τρεις χρονικούς ορίζοντες (άμεσα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα) και της αντίστοιχης ιεράρχησης των αναγκών και προτεραιοτήτων με δυναμικό τρόπο.

Όπως αναφέρει, πέραν των κινήσεων άμεσης αντιμετώπισης, κάθε κρίση αυτής της κλίμακας αποτελεί καταλύτη και επιταχυντή σημαντικών αλλαγών συμπεριφοράς, κάποιες εκ των οποίων θα παγιωθούν όταν η νέα κατάσταση εξομαλυνθεί. Στις επόμενες εβδομάδες η μελέτη θα εμπλουτίζεται και θα επικαιροποιείται διαρκώς με νέα παραδείγματα και ευρήματα από την Ευρώπη. Το report είναι διαθέσιμο εδώ στο Ogilvy.gr