Με στόχο την παροχή βοήθειας στη διαδικασία συμμόρφωσης με τη νέα οδηγία
Ο IAB Europe προχώρησε στην κατάρτιση του GDPR Compliance Primer, ως εργαλείου παροχής βοήθειας προς τις εταιρείες στη διαδικασία συμμόρφωσής τους με τη νέα Οδηγία GDPR.

Ο στόχος του GDPR Compliance Primer είναι να προσφέρει έναν οδηγό πλοήγησης στα πρώτα βήματα συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR και να επισημάνει στις εταιρείες το εύρος των σχετικών επιπτώσεων. Το GDPR Compliance Primer εκπονήθηκε από μέλη του IAB Europe GDPR Implementation Working Group, υπό την επιμέλεια της Improve Digital.

Σύμφωνα με τον IAB Europe, ο οδηγός είναι σε διαρκή εξέλιξη και μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές, ανάλογα με τις εξελίξεις σε ρυθμιστικό επίπεδο και τις προσθήκες από την ομάδα εργασίας, στη βάση μεγάλων παρεμβάσεων από τις ρυθμιστικές αρχές.

Όπως είναι γνωστό, το GDPR (General Data Protection Regulation) είναι το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει την προστασία των δεδομένων και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία διαμορφώνεται επίσης και η οδηγία e-Privacy. Η τρέχουσα έκδοση του GDPR Compliance Primer βρίσκεται εδώ https://www.iabeurope.eu/policy/iab-europes-gdpr-compliance-primer/