Για βέλτιστη επικοινωνία επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, ο ΣΕΒ συνέταξε έναν Πρακτικό Οδηγό για σωστή επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους καταναλωτές, με βασικές κατευθύνσεις, προτάσεις και πρακτικά παραδείγματα, για τους τρόπους βελτιστοποίησης της πληροφόρησης των καταναλωτών, στο περιβάλλον των ηλεκτρονικών αγορών.

Ο Οδηγός βασίστηκε στην αντίστοιχη πρωτοβουλία «Recommendations for a better presentation of information to consumers» της BusinessEurope και άλλων επιχειρηματικών οργανώσεων, η οποία έχει προβληθεί και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε 10 βασικές οδηγίες συνοψίζει τα κύρια σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις για την ορθή ενημέρωση των καταναλωτών του ηλεκτρονικού τους καταστήματος, ενώ, με οπτικά παραδείγματα και πρακτικές οδηγίες, παρέχει χρήσιμες συμβουλές για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις ενημέρωσης των ψηφιακών καταναλωτών.

Οι 10 οδηγίες, έχουν συνοπτικά ως εξής: Υποχρεωτική και πλήρης ενημέρωση, Απλή και κατανοητή γλώσσα, Ορατότητα πληροφορίας και διαβαθμισμένη προσέγγιση, Ευδιάκριτη και δημιουργική παρουσίαση, Εύκολη πρόσβαση, Άμεση και εύληπτη επιβεβαίωση αγορών, Ξεκάθαρα δικαιώματα καταναλωτή, Απλοί και συνοπτικοί όροι σύμβασης, Δυνατότητες επίλυσης διαφορών και Εθελοντικοί Κώδικες Δεοντολογίας.

Ο Οδηγός του ΣΕΒ είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα www.sev.org.gr.