Εστιάζοντας την προσοχή σε 8 σημεία

Λόγω του πλήθους των δημοσκοπήσεων που δημοσιεύονται καθημερινά, ο ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς) θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με τα αποτελέσματα (πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ερευνητές, πολίτες) μέσω των ΜΜΕ, να γνωρίζουν τους βασικούς ορισμούς και να λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένες παραμέτρους κατά την ανάγνωση και ερμηνεία των στοιχείων.

Για τον σκοπό αυτό ο ΣΕΔΕΑ συνέταξε ένα βασικό οδηγό 8 σημείων τα οποία οι αναγνώστες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους:

Ταυτότητα έρευνας: Πρέπει να δηλώνονται τουλάχιστον η εταιρεία που διενήργησε την έρευνα, ο εντολέας, μέγεθος δείγματος & γεωγραφική κάλυψη, τρόπος συλλογής στοιχείων, περίοδος διεξαγωγής και τυπικό στατιστικό σφάλμα σε σχέση με τα αποτελέσματα.

Δείγμα – Μέγεθος: Σε δημοσκόπηση με πρόθεση ψήφου για Βουλευτικές ή Ευρωεκλογές, το δείγμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 άτομα. Για Δημοτικές εκλογές εξαρτάται από το μέγεθος του Δήμου, ωστόσο ενδείκνυται να μην είναι μικρότερο των 300 ατόμων.

Δείγμα – Ποιότητα: Ως δημοσκόπηση νοείται κάθε έρευνα που το δείγμα της είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού που διερευνά. Το άθροισμα των απαντήσεων που ελήφθησαν, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά, μετά από πρόσκληση που απευθύνθηκε προς ομάδα πολιτών, δεν συνιστά αποτέλεσμα δημοσκόπησης.

Πρόθεση & Εκτίμηση ψήφου: Είναι σημαντική η διάκριση μεταξύ των δύο, όταν γίνεται σύγκριση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων. Η πρόθεση ψήφου αφορά σε όλες τις απαντήσεις που δίνονται στην ερώτηση «Εάν είχαμε σήμερα εκλογές τι θα ψηφίζατε;», ακόμη και όταν δεν επιλέγεται κάποιο κόμμα ή υποψήφιος. Ο όρος εκτίμηση ψήφου αφορά στην εκτίμηση των ποσοστών των κομμάτων ή υποψηφίων χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Εταιρεία Δημοσκοπήσεων: Ένδειξη «μέλος του ΣΕΔΕΑ» για την εταιρεία που διεξήγαγε τη δημοσκόπηση. Οι εταιρείες μέλη του ΣΕΔΕΑ (www.sedea.gr) ελέγχονται συστηματικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σύνολο στοιχείων: Οι αναγνώστες είναι σημαντικό να διαβάζουν το σύνολο των στοιχείων της δημοσκόπησης και όχι μόνο την Πρόθεση Ψήφου ή τις Αναγωγές/ Εκτιμήσεις αποτελεσμάτων.

Αναποφάσιστοι: Να λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό των Αναποφάσιστων Ψηφοφόρων.

Επιστημονικό εργαλείο: Η δημοσκόπηση είναι ένα επιστημονικό εργαλείο και ως τέτοιο οφείλει να αποτυπώνει εύρη ποσοστών για τα διερευνώμενα κόμματα και όχι κεντρικές τιμές, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ρευστότητας.