Η OCM, ο μοναδικός, όπως επισημαίνει, Google Certified Publishing Partner στην Ελλάδα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Prebid, αναγνωρίζεται ως TAG Brand Safety Certified για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Μέσω της πιστοποίησης αυτής, η OCM στοχεύει στη σημαντική μείωση του κινδύνου λανθασμένης τοποθέτησης διαφημίσεων σε ψηφιακά Μέσα όλων των τύπων. Έτσι, προάγει την ασφάλεια ενός Brand και προστατεύει την ακεραιότητα της ψηφιακής διαφήμισης.

Επιπλέον, η OCM, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της, αποτελεί πλέον και επίσημο μέλος του IAB Europe’s Transparency and Consent Framework.