Στη θέση του Marketing Europe για όλες τις θυγατρικές του γερμανικού ομίλου Deutsche Telekom μετακινήθηκε πρόσφατα ο Xάρης Κονίνης, ο οποίος διατελούσε Διευθυντής Marketing Communications Strategy του ομίλου ΟΤΕ.

Ο Xάρης Κονίνης εντάχθηκε στον όμιλο ΟΤΕ πριν από 17 χρόνια, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε Marketing Manager της McDonald’s, της Frito Lay στην Ισπανία, Brand Manager στην Tasty Foods και Product Manager στην Johnson & Johnson Hellas.