Προχωρά στη δημιουργία νέου σχήματος

Ο Βασίλης Βάσσος είναι ένα από τα καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη του χώρου,
ο οποίος συνεργάσθηκε με την UpSet! επί 11 χρόνια.

Στη διάρκεια της συνεργασίας, ανέλαβε διαδοχικά τις θέσεις του Client Service Director και του Γενικού Διευθυντή. Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες για το νέο σχήμα που ετοιμάζει, στο οποίο θα συμμετέχουν και άλλα γνωστά στελέχη της αγοράς, θα πρέπει να αναμένονται εντός του Σεπτεμβρίου.