Ο Βασίλης Δασκαλόπουλος μετακινήθηκε από την Asset Ogilvy Public Relations, με την οποία συνεργάσθηκε επί 18 χρόνια και μεταξύ άλλων διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Όπως είναι γνωστό, η Pitch είναι ένα από τα νέα, ανερχόμενα σχήματα στον χώρο των Δημοσίων Σχέσεων, η οποία δημιουργήθηκε το 2016.