Ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και το ΙΟΔ της ΕΕΔΕ, με την υποστήριξη του Ελεγκτικού Συνέδριου, του Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης και του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: Δημόσια Λογιστική και Συστήματα Λογιστικής Παρακολούθησης. Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων.