Αλλαγές στο top management της εταιρείας

Παράλληλα, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή αναλαμβάνει το μέλος του Δ.Σ. Tom Seepers, ενώ ο Πέτρος Γιανουλόπουλος, με μεγάλη εμπειρία ως Γενικός Διευθυντής και Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων σε πολυεθνικές εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, αναλαμβάνει τη θέση του εξωτερικού Συμβούλου του Δ.Σ. σε θέματα προσωπικού. Τέλος, ο Ιωάννης Καλύβας αναλαμβάνει τη θέση του Διευθυντή Πωλήσεων Ελλάδος. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στους τομείς των πωλήσεων και του marketing.