Η Λία Κομνηνού αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα για Κεντρική και Α. Ευρώπη

Στο πλαίσιο των νέων, διευρυμένων καθηκόντων της, θα έχει την επίβλεψη για την εταιρική και προιοντική επικοινωνία της Microsoft σε 33 χώρες, καθώς και για τις σχέσεις με τα ΜΜΕ της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τη θέση της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη Microsoft Ελλάς για τον επόμενο χρόνο, αναλαμβάνει ο Τίμος Πλατσάς, ως σήμερα υπεύθυνος Marketing και Δημοσίων Σχέσεων για τις κατηγορίες προϊόντων Xbox & PC Hardware. Η Λία Κομνηνού εντάχθηκε στο δυναμικό της Microsoft Ελλάς το 2005, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση διαφόρων τμημάτων επικοινωνίας της εταιρείας, τόσο ως Marketing Communications Manager όσο και ως Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τα τελευταία χρόνια.