Καθήκοντα νέου Διευθύνοντα Συμβούλου της Forum SA – Member of NürnbergMesse Group, ανέλαβε, από την 1η Δεκεμβρίου 2020, ο Θανάσης Παναγούλιας, ο οποίος διαδέχεται τον Νίκο Χουδαλάκη, που αποφάσισε να αποχωρήσει από την εταιρεία μετά από 32 χρόνια. Ο Θανάσης Παναγούλιας έχει διαγράψει μία μακρόχρονη πορεία στον κλάδο των επαγγελματικών εκθέσεων, μέσα από τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή της Forum ΑΕ. O νέος CEO, σε συνεργασία με την ομάδα των στελεχών της εταιρείας, θα συμβάλλει στη συνέχιση της πορείας της και στην προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη και εξωστρέφεια των εκθέσεων που διοργανώνει.