Ομόφωνη επανεκλογή για 2 χρόνια

Ο Θανάσης Παπανδρόπουλος, στην πρώτη εκδήλωση και κοπή πίτας του ΙΝ.Α.Δ.Ε., αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Ινστιτούτο, μαζί με άλλους πολιτειακούς και συλλογικούς φορείς για την ανάδειξη το 2017 της επετείου των εξήντα χρόνων από την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης (1957) που ήταν ο προάγγελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις πρωτοβουλίες συμπεριλαμβάνεται και η διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων με την συνεργασία της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ΕΕΔ).