Ανέλυσε το μοντέλο ανάπτυξης του Ομίλου Antenna στην ευρύτερη περιοχή

Ο Θ. Κυριακού ανέλυσε την στρατηγική του Ομίλου Antenna στην ΝΑ Ευρώπη, ενώ σκιαγράφησε τα μελλοντικά επενδυτικά του σχέδια για την περιοχή. Εστίασε στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ΜΜΕ στην οικονομική ολοκλήρωση της ευρύτερης περιοχής και αναφέρθηκε στην εμπειρία του Ομίλου Antenna σ’ αυτή. «Αναγνωρίζουμε τις πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης που παρουσιάζει η περιοχή, καθώς πλησιάζουν πολλά και σημαντικά γεγονότα, όπως η ένταξη στην ΕΕ», σημείωσε χαρακτηριστικά.
 
«Το κλειδί της επιτυχίας μας» σχολίασε, «είναι η επένδυση σε βασικές αξίες. Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε τις διαφορές της κάθε χώρας και προσαρμόζουμε την προσέγγισή μας ανάλογα. Διακρίνουμε πολύ μεγάλες δυνατότητες στη δημιουργία διεθνών brands, τηλεοπτικών παραγωγών και στην κατανομή των επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη νέων καινοτόμων και δημιουργικών μοντέλων αγοράς για την επίτευξη ακόμα μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας».
 
Ο Θ. Κυριακού πρόσθεσε πως τώρα εξετάζεται η επένδυση σε τηλεοπτικές παραγωγές που θα απευθύνονται σε ολόκληρη την περιοχή, ενώ από τους βασικούς στόχους του Ομίλου Antenna είναι να γίνει η  συγκεκριμένη περιοχή κέντρο παραγωγής τηλεοπτικών παραγωγών.