Συνεργασία ΥΠ.ΕΞ και ΣΕΒΤ για τη στήριξη της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας

Ο «Συνήγορος της Αγοράς» καθιστά πιο άμεση και λειτουργική τη συνεργασία του ΥΠΕΞ με τους έλληνες εξαγωγείς, καθώς, μεταξύ άλλων, παρέχει συμβουλές επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές, ενημερώνει για επιχειρηματικές ευκαιρίες και πληροφορεί για την πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και διεθνή χρηματοδοτικά προγράμματα. «Πιστεύουμε ότι η νέα αυτή υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο. Μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό, κατάλληλο συντονισμό και στενότερη συνεργασία με φορείς όπως το Υπουργείο Εξωτερικών είμαστε σίγουροι ότι θα ενισχυθεί η εξωστρέφειά μας, ενώ θα μπορέσουμε να προωθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ελληνικό brand name τροφίμων», τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΤ Γιάννης Γιώτης, επισημαίνοντας τη μεγάλη ανάγκη της χώρας για την ανάπτυξη των εξαγωγών.