Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, σε συνεργασία με την Professional Wine Association Terasele Dunarii Ostrov εκ Ρουμανίας, διεξάγουν διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου «EU Quality Wines 101021902». Αντικείμενο είναι η προώθηση κρασιών (ΠΟΠ) στις αγορές Γερμανίας, Γαλλίας και Ρουμανίας, μέσω πληθώρας ενεργειών, όπως PR, ιστοσελίδα και social media, επικοινωνιακά εργαλεία, διαφήμιση και εκδηλώσεις. Η εκτιμώμενη συνολική αξία του προς ανάθεση έργου αγγίζει τα 622.130 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/12/2020.