Αυτή είναι και η βασική διαπίστωση πίσω από το επικείμενο συνέδριο του Marketing Week – «Real cases, proven results»-, για το mobile marketing. Δεν είναι μόνο η προβλεπόμενη αύξηση κατά 75% (σε σχέση με το 2013), της παγκόσμιας διαφημιστικής δαπάνης. Είναι οι δραστικές αλλαγές όχι απλώς στην καταναλωτική, αλλά και στην ανθρώπινη συμπεριφορά, που επιφέρει το mobile. Όταν το 76% των ελλήνων χρηστών smartphone δεν φεύγουν ποτέ από το σπίτι χωρίς αυτό, το mobile γίνεται στην ουσία επέκταση του χεριού και νοητό μέρος του εγκεφάλου εκείνου που το χρησιμοποιεί.

Ιδίως όταν πρόσθετες συσκευές τοποθετημένες στο σώμα, θα συμπληρώνουν και θα αυξάνουν εκθετικά τις δυνατότητες λήψης και επεξεργασίας πληροφοριών και θα επιτρέπουν την αντίστοιχη ανάπτυξη κάθε είδους εφαρμογών που συνδέονται π.χ. με την υγεία, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τη διατροφή, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές (φορητό χρήμα κ.λπ.) κ.λπ.. Πεδίων που σε καταναλωτικό επίπεδο αφορούν τεράστιο αριθμό μαρκών και διεκδικούν δυνητικά αντίστοιχα μερίδια διαφημιστικής δαπάνης.

Προσθέστε τώρα στις διαπιστώσεις αυτές:
α)
 Την -με μαθηματική βεβαιότητα- προβλεπόμενη αύξηση της ισχύος και αντίστοιχης μείωσης του κόστους των σχετικών συσκευών,
β) την γεωγραφική επέκταση των συσκευών αυτών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, που επιτρέπουν την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και συνηθειών χωρίς ενδιάμεσα στάδια (το λεγόμενο leapfrogging), όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το «κινητό» χρήμα που αναπτύσσεται σε χώρες τις Αφρικής που δεν πέρασαν ποτέ από το τραπεζικό (επιταγή) ή το πλαστικό χρήμα,
γ) την ηλικιακή επέκταση στον αναπτυσσόμενο κόσμο, προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, με αιχμή τις επαναστατικές εφαρμογές υγείας,
δ) τον κύκλο της καινοτομίας που εμφανίζεται σε κάθε νέο πεδίο και ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση βρίσκεται σε πρώιμο σχετικά στάδιο και «κρύβει» συνεπώς πρόσθετες ευκαιρίες (και αντίστοιχους κινδύνους), για όσους δεν τις παρακολουθούν.

Το κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει είναι με τι εργαλεία γίνεται η ναυσιπλοΐα, στον αχαρτογράφητο αυτόν ωκεανό των βίαιων και πολλαπλών αλλαγών. Η απάντηση είναι δυστυχώς μονοσήμαντη. Όπως οι αμερικανοί πεζοναύτες εξοπλίζονται σαν αστακοί πριν ξεκινήσουν την αποστολή τους με ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να τους προσφέρει η τεχνολογία της χώρας τους, έτσι και οι marketers της σημερινής εποχής πρέπει να φροντίζουν να εφοδιάζονται με έγκυρη και επιλεγμένη πληροφόρηση για τις τελευταίες εξελίξεις στο διαρκώς μετακινούμενο μέτωπο του mobile marketing. Να έχουν μια καθαρή εικόνα των βασικών μακροχρόνιων εξελίξεων και της ταχύτητας με την οποία συμβαίνουν και μια ρεαλιστική αποτίμηση των ευκαιριών που διανοίγονται στο δικό τους πεδίο. Ταυτόχρονα πρέπει το ταχύτερο να εξοικειωθούν με τα καινούρια εργαλεία που αναπτύσσονται.

Γιατί μέχρι να περάσουν τη βασική καμπύλη γνώσης
(learning curve) του τομέα αυτού, θα είναι τα πιθανότερα θύματα των σχετικών κατακλυσμιαίων εξελίξεων. Είτε απέχοντας, είτε αποτυγχάνοντας να αξιοποιήσουν τις τεράστιες ευκαιρίες που δημιουργούνται. Ο νέος κόσμος του mobile που δημιουργείται σήμερα, θα δημιουργήσει στην επόμενη δεκαετία έναν «υπερ-οργανισμό» 6 δισ. (τουλάχιστον) διαρκώς διασυνδεδεμένων μεταξύ τους ανθρώπων. Θα καθορίσει συνεπώς με πολλαπλούς τρόπους τις ζωές μας.