Ασκούσε καθήκοντα Marketing & Communications Manager

Πρόκειται για στέλεχος με πολυετή εμπειρία από τον ευρύτερο χώρο της τεχνολογίας και των εκδόσεων, η συνεργασία του οποίου με την εταιρεία είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2013. Σύντομα, αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.