Στο πλαίσιο αυτό, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου για το μεταβατικό διάστημα ως την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναζήτησης που τρέχει η EgonZehnder, ανέλαβε ο Σταύρος Λεκκάκος. Πρόκειται για τον Αντιπρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος εντάχθηκε στον Όμιλο το 1992 και θεωρείται ένα από τα πλέον έμπειρα στελέχη του.