Στη θέση του Human Insights Senior Director Europe προήχθη πρόσφατα ο Σταύρος Κακούρος εντός της The Coca-Cola Company. Ανήκει στο δυναμικό της εταιρείας τα τελευταία
3,5 χρόνια, κατέχοντας σταδιακά ρόλους Senior Manager Strategy & Consumer Insights Central and Eastern Europe, Strategy & Insights Director Central & Eastern Europe και Sparkling Insights Director Europe.

Προτού ενταχθεί στο δυναμικό της The Coca-Cola Company, είχε συνεργαστεί για 12 χρόνια με την Procter & Gamble.