Διατηρεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου

Η εξέλιξη αυτή προκύπτει σε συνέχεια της πρόσφατης παραίτησης του Γιάννη Αναστασάκου από τη θέση του Προέδρου του ΔΣ. Ο Σπύρος Ζαβιτσάνος είναι στέλεχος της εταιρείας από το 1992 και κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου από το 2003, την οποία και διατηρεί.