Ο Σπύρος Βελώνιας ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών και Συνεργατών της Microsoft Ελλάς. Μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Διευθυντή Υπηρεσιών της Microsoft Ελλάς και ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό
της εταιρείας τα τελευταία 14 χρόνια.