Αναλυτικότερα, εκτός από τον Πρόεδρο Σπύρο Παπαγεωργίου, τη νέα Διοικούσα απαρτίζουν οι: Γιάννης Καποδίστριας (Liquid Media) Aντιπρόεδρος, Φραγκίσκος Μονογυιός (24 Media) Tαμίας, Στάθης Βωβός (Elpedison) Γενικός Γραμματέας, Νικόλας Χατζής (Webjar) Ειδικός Γραμματέας. Μέλη είναι οι: Γιώργος Ζαλοκώστας (Unilever), Κώστας Πάικος (Eurobank), Νάσος Ευσταθιάδης (Mindshare) και Κωνσταντίνος Καμάρας (ATCOM). Επίσης, η ευθύνη των επί μέρους τομέων του IAB Hellas ανατέθηκε ως εξής: Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης Κώστας Πάικος και Φραγκίσκος Μονογυιός, Υπεύθυνος Νέων Μελών Γιάννης Καποδίστριας, Υπεύθυνος Επικοινωνίας Νάσος Ευσταθιάδης, Υπεύθυνος Ερευνών και Μετρήσεων Στάθης Βωβός, Υπεύθυνος Public Affairs Νικόλας Χατζής. Η νέα Διοικούσα Επιτροπή αναλαμβάνει καθήκοντα έως τον Μαϊο του 2018 και, σύμφωνα με όσα είχαν διατυπωθεί στη Γενική Συνέλευση, στους στόχους του Οργανισμού είναι η βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και του αποτυπώματός του στην αγορά, η βελτίωση των εσόδων του, η επιμόρφωση του ψηφιακού οικοσυστήματος, η καθιέρωση των IAB Mixx Awards και η διασύνδεση του IAB Hellas με το διεθνές περιβάλλον.