Αποχωρεί από τη Eurobank και ξεκινά συνεργασία με νέα τράπεζα
Ο Σωτήρης Συρμακέζης αποχωρεί από την Eurobank και πρόκειται να αναλάβει σημαντική θέση ευθύνης στη νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί με χρήση της άδειας τραπεζικών εργασιών της Credicom.

Τα παραπάνω αναφέρει σήμερα σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το NetFax. Βασικός μέτοχος της Credicom είναι η Atlas Merchant Capital, συνιδρυτής της οποίας είναι ο Bob Diamond, πρώην CEO της Barclays Plc. Στον πυρήνα εργασιών της νέας τράπεζας θα βρίσκεται το ψηφιακό μοντέλο, το οποίο θα υποστηρίζει και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης. Σε αυτό το πλαίσιο και όπως αναφέρει το NetFax, η ευθύνη του Σωτήρη Συρμακέζη αφορά στη Λιανική Τραπεζική και στην Ψηφιακή Στρατηγική. Διευθύνουσα Σύμβουλος της τράπεζας είναι η Αναστασία Σακελλαρίου. Ο Σωτήρης Συρμακέζης είναι στέλεχος με σημαντική εμπειρία στην e- και digital τραπεζική στρατηγική. Τελευταία κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή, Group Chief Digital & Technology Officer στον Όμιλο Eurobank.