Τον ρόλο του Head of Μarketing Οperations στη N1 Partners Group ανέλαβε από τον Ιανουάριο ο Σωτήρης Παππάς.

Προέρχεται από τη Novibet, με την οποία συνεργάστηκε τα τελευταία επτά χρόνια από τη θέση του Marketing Manager.