Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των ευρημάτων της έρευνας ακροαματικότητας της ΑΕΜΑΡ κατά το 3ο δίμηνο διεξαγωγής της.

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των ευρημάτων της έρευνας ακροαματικότητας της ΑΕΜΑΡ κατά το 3ο δίμηνο διεξαγωγής της. Στην παρούσα έκθεση τα αποτελέσματα προέρχονται από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 7.841 ατόμων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 18/06 έως 05/08/2019 και 03/09 έως 09/09/2019. Η έρευνα πεδίου υλοποιείται από δύο εταιρείες ερευνών, μελών του ΣΕΔΕΑ.

Οι εταιρείες ακολουθώντας τα ίδια πρότυπα, οδηγίες και κανόνες, υλοποιούν εξ ημισείας την έρευνα πεδίου, με το 50% των συνεντεύξεων να πραγματοποιείται από την εταιρεία MRB Hellas SA και το υπόλοιπο 50% από την εταιρεία Global Link SA. Ο Σκάι 100.3 αναδείχθηκε πρώτος με βάση το ποσοστό επί του πληθυσμού και ακολουθεί ο 95,2 Athens Dee Jay. Παρακάτω η κατάταξη του top 5 των ρ/φ σταθμών της έρευνας, με βάση το ποσοστό επί του πληθυσμού.

Σταθµός % επί του πληθυσµού % επί των ακροατών 000 αριθµός ακροατών Μερίδιο ακροαµατικότητας
Σκάι 100,3 11,2 13,8 304 6,2
95,2 Athens Dee Jay 9,9 12,2 269 4,3
Ρυθµός 9,49 9,3 11,5 253 3,9
Red 96,3 9,1 11,3 248 3,9
Μελωδία FM 99,2 9,1 11,2 247 4,3