Την πρώτη θέση του πίνακα ακροαματικότητας της ΑΕΜΑΡ κατέκτησε ο Σκάι 100.3, σύμφωνα με τη μέτρηση που διενήργησαν οι MRB Hellas και η Global Link για την περίοδο 13/07-04/10. Συγκεκριμένα, ο σταθμός κατετάγη πρώτος, με ποσοστό 13,1% επί των ακροατών και μερίδιο ακροαματικότητας 5,4%. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο 95,2 Athens Dee Jay, με ποσοστό επί των ακροατών 13% και μερίδιο ακροαματικότητας 4,3% και ακολουθεί ο Red 96,3 με 12,5% και 3,9% αντίστοιχα. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι 969 Rock (12,1% και 3,7%) και Ρυθμός 9.49 (11,8% και 3,4%). Τα αποτελέσματα προέρχονται από τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε δείγμα 7.882 ατόμων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 14/07 έως 03/08/2020 και 03/09 έως 05/10/2020.