Ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για τους συνέδρους, την οποία πραγματικά απήλαυσαν, αφού είναι γνωστός ο μεστός, ουσιαστικός, εύστοχος, όσο και καθηλωτικός λόγος του Sir Martin Sorrell, ειδικά όταν μιλάει για ζητήματα που άπτονται της σύγχρονης διαφήμισης. Στο πλαίσιο της συνέντευξης αυτής, ο CEO του WPP εξήρε τη σημασία του contextualization και της δημιουργικότητας και υπέδειξε τα τρία στοιχεία που κάνουν τη διαφορά για τα agencies στο στερέωμα του mobile. Και αυτά είναι η τεχνολογία, τα data και το περιεχόμενο, τα οποία συμπληρώνουν το ταλέντο και το κόστος, που παραδοσιακά αποτελούν κριτήρια επιλογής για τους πελάτες.

Πόσο εύκολος είναι όμως ο σχεδιασμός μιας mobile-first στρατηγικής; Όπως εξήγησε ο Ben Phillips, το πεδίο κλονίζεται από εξελίξεις όπως η άνοδος του ad-blocking. Τόνισε πολλές φορές δε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ότι σε αυτό το τόσο σύνθετο και ανταγωνιστικό περιβάλλον η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στη δημιουργία engaging περιεχομένου, εστιάζοντας παράλληλα στην ανάγκη για εγκυρότερες third party μετρήσεις. Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η επένδυση σε ποιοτικό inventory και η αξιοποίηση των audience και location data, χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται η σημασία του attribution για την ορθή αξιολόγηση της στρατηγικής και τον ενημερωμένο προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων.

Εκτός από τα παραπάνω, στα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου ήταν η ανάγκη δημιουργίας engaging περιεχομένου και η συστηματική μέτρηση των αποτελεσμάτων για την αποτελεσματικότητα του marketing plan, η οποία πλέον οφείλει να θέτει το mobile στην αιχμή του επικοινωνιακού δόρατος. Περισσότερα για το συνέδριο στο αναλυτικό ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε στο παρόν τεύχος.