Προερχόμενος από την Colt Technology

Ο Walsh θα είναι υπεύθυνος για την στρατηγική go-to-market καθώς και για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, ενώ θα αναφέρεται στον Adrian McDonald, πρόεδρο EMEA. Προέρχεται από την Colt Technology S.A., όπου κατείχε τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου ενώ ήταν και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής έχοντας υπό την ευθύνη του το Πανευρωπαϊκό τμήμα Entrerprise της εταιρείας. Παλαιότερα είχε αναλάβει και τα καθήκοντα του Managing Director στην εταιρεία Computacenter UK Ltd.