Διατελούσε global chief marketing officer στην BBDO

(ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ) Από τη νέα του θέση θα είναι υπεύθυνος για τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της εταιρείες, και θα αναφέρεται στον Philippe Krakowsky, Αντιπρόεδρο και chief strategy and talent officer της IPG. Η πρόσληψη του Bond και η δημιουργία του ρόλου chief growth officer, έρχεται ως απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό των brands που ζητούν από την μητρική εταιρεία να δημιουργήσει ομάδες με στελέχη από διάφορα δίκτυα, και όχι μόνο από ένα agency. O Krakowsky σχολίασε σχετικά: «Όλο και περισσότερο, οι πελάτες μας ζητούν best-of-IPG λύσεις, αποτελούμενες από πολλαπλά μέρη του ομίλου. Ο Simon είναι μια σημαντική προσθήκη στις business development ομάδες των agencies μας, θέτοντας στο επίκεντρο καλές πρακτικές και επιτυγχάνοντας ανάπτυξη για όλο τον όμιλο». Ο Bond ανήκε στο δυναμικό της BBDO από το 1999, ενώ ορίστηκε global chief marketing officer το 2011.

(Πηγή: Campaign)