Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης για εργαζόμενους της Βιομηχανίας Τροφίμων, πάνω σε θέματα που αφορούν στην καινοτομία, όπως ανάπτυξη δεξιοτήτων, συνεργασία με άλλους φορείς και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων. Μέσα από το έργο θα εκπαιδευτούν 150 στελέχη μικρομεσαίων κυρίως επιχειρήσεων από τις 5 συμμετέχουσες χώρες, ενώ οι Σύνδεσμοι Τροφίμων της Κοινοπραξίας θα δημιουργήσουν τις Εθνικές Μονάδες Ανοικτής Καινοτομίας, που θα είναι επιφορτισμένες με τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου μέσα στο χρόνο. Το Open New Food ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και συντονίζεται από το FEDACOVA (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφίμων της περιοχής της Βαλένθιας).