Για τη βελτίωση της ζωής των ηλικιωμένων μέσω της διατροφής

Στόχος του έργου είναι η «υγιής γήρανση», η βελτίωση δηλαδή της ζωής των ηλικιωμένων, μέσω ανάπτυξης νέων διατροφικών στρατηγικών που θα λάβουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων ηλικίας άνω των 65. Ο ΣΕΒΤ συμμετέχει στο έργο, για τη διατροφή των ατόμων της τρίτης ηλικίας και για τον τρόπο, που η σωστή διατροφή προλαμβάνει παθήσεις. Ο κεντρικός πυρήνας του NU-Age είναι μια μονοετής διατροφική παρέμβαση, στην οποία ζητήθηκε από 625 άτομα ηλικίας άνω των 65 σε ολόκληρη την Ευρώπη να τρώνε σύμφωνα με έναν συγκεκριμένο οδηγό διατροφής. Με τη μελέτη αυτή αναμένεται να διευκρινιστούν οι μηχανισμοί, με τους οποίους η διατροφή επιδρά στη διαδικασία της γήρανσης, έτσι ώστε να αναπτυχθούν τα κατάλληλα διατροφικά πρότυπα, συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές.