Με δράσεις όπως το πρόγραμμα NU-Age και η πλατφόρμα Food for Life

Παράλληλα, θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια και ποιότητα των τροφίμων, ενώ τονίζει τη λελογισμένη κατανάλωση όλων των τροφίμων πάντα σε συνδυασμό με τη φυσική δραστηριότητα. Πρόσφατα, ο ΣΕΒΤ παρουσίασε και τη νέα έκδοση της FoodDrinkEurope με τίτλο «Balanced Diets and Healthy Lifestyles – Food and Drink Industry Initiatives». Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο ΣΕΒΤ προβάλλει μέσα από το φυλλάδιο δράσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση ενός πιο υγιεινού τρόπου διαβίωσης, όπως το πρόγραμμα NU-Age και η πλατφόρμα Food for Life.