Μέσα από πληθώρα δράσεων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων επισημαίνει ότι στρατηγική της προτεραιότητα είναι η Βιώσιμη Ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, μέσα από την εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, την καλύτερη αξιοποίηση των πηγών (ενέργεια, νερό, πρώτες ύλες), την πρόληψη της σπατάλης των τροφίμων και τη βελτιστοποίηση των συσκευασιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα διατροφής.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων θέλοντας να παίξει ουσιαστικό ρόλο στη μετάβαση της ελληνικής επιχειρηματικότητας προς τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία αναλαμβάνει δράσεις, όπως τη λειτουργία της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφορίας, τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη του για την αποτύπωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα όπως το CIRCforBIO, και την υποστήριξη του έργου της Τράπεζας Τροφίμων. «Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών εργάζεται για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα τροφίμων φορείς, από τους παραγωγούς των πρώτων υλών έως τους καταναλωτές, θα συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών και ρεαλιστικών στόχων στο πλαίσιο της βιωσιμότητας», επισημαίνει.