Η οποία αναμένεται να αυξήσει το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά 200 δισ. ευρώ έως το 2030

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας μπορεί να αιμοδοτήσει το ευρωπαϊκό ΑΕΠ με περισσότερα από 200 δισ. ευρώ μέχρι το 2030 και να αποτελέσει βασικό πυλώνα για την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, τονίζει: «Η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αναδειχθεί σε καταλύτη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Διαμορφώνοντας ένα ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο, μειώνοντας την γραφειοκρατία και κατευθύνοντας σωστά τους ευρωπαϊκούς πόρους και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια παραγωγική ψηφιακή οικονομία αιχμής, δίνοντας διέξοδο στους νέους επιστήμονες και στις επιχειρήσεις μας που επενδύουν στο ψηφιακό μέλλον».