Εκδήλωση με τη συμμετοχή πάνω από 90 εκπροσώπων επιχειρήσεων

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα της 4ης  Πανελλαδικής Έρευνας του Παρατηρητηρίου για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον στην Ελλάδα, η οποία εστιάζει στην άποψη των επιχειρήσεων για τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και για την ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών στη χώρα μας. Σύμφωνα με την έρευνα, ο βασικός Δείκτης Ευκολίας επιχειρηματικής δράσης μειώθηκε κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες το 2015 σε σύγκριση με το 2014. Ως κρίσιμα προβλήματα για την επιχειρηματικότητα αναδείχθηκαν η φορολογία και οι εισφορές, η ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης, τα αναπτυξιακά κίνητρα, η εγκατάσταση–αδειοδότηση των επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και οι δημόσιες συμβάσεις. Η εκδήλωση περιλαμβάνει επίσης 5 εργαστήρια διαβούλευσης με θέματα όπως το σύστημα δημοσίων προμηθειών, ελέγχου και εποπτείας αγορών, η ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων, κ.α. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης κεντρικός ομιλητής είναι ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας και ακολουθούν δύο κύκλοι συζητήσεων για κρίσιμα ζητήματα.