Ένας ακόμα ισχυρός θεσμικός φορέας συμμετέχει στο συνέδριο

Ο ΣΕΒ θα συμμετάσχει με μια ενδιαφέρουσα ανάλυση του project «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη». Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί το δυναμικό τμήμα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και εργάζεται σταθερά για την ενδυνάμωση και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, καθώς και για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυναμικού της χώρας.

Η Πρωτοβουλία «Innovation Expert – Καινοτομία στην Πράξη» ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μηχανισμών παραγωγής καινοτομίας στις επιχειρήσεις, μέσω επιμόρφωσης, συμβουλευτικής και δικτύωσης. Στην Πρωτοβουλία θα ενταχθούν, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, 460 στελέχη από περίπου 230 επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και εθνικούς πόρους. Το συνέδριο έχει επίσης τεθεί υπό την αιγίδα του ΣΔΕ και του ΣΕΔΕΑ, ενώ σε αυτό συμμετέχουν μέχρι στιγμής 28 premium brands και 28 κορυφαίοι marketers. Υποστηρικτές του συνεδρίου είναι οι εταιρείες ερευνών Grand Brand και Global Link, το «Προϊόν της Χρονιάς» και η εταιρεία Zootle.

Περισσότερα για το συνέδριο στο www.marketinginnovation.gr