Κατέθεσε προτάσεις για ενίσχυση της καινοτομίας και εξωστρέφειας

Ο ΣΕΒ κατέθεσε στη BusinessEurope τις προτάσεις του για την αξιοποίηση του επενδυτικού πακέτου των 300 δισ. ευρώ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλωντ Γιουνκέρ, προκειμένου οι πόροι αυτοί να κατευθυνθούν σε τομείς και επενδύσεις, που θα ενισχύσουν την καινοτομία και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι η ενέργεια, το περιβάλλον, οι μεταφορές, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τα νέα υλικά, τα τρόφιμα και τα φάρμακα.